ورود به بخش خدمات آنلاین حسابگران نوین پرداز

ورود به سایتراهنمای ورود به سایت

روش ورود به سایت - مشتریان :

شما با استفاده از شماره سریال برای نام کاربری و کد ملی بعنوان رمز عبور، می توانید وارد سایت شوید. در صورتی که در زمان ثبت نام، ایمیل خود را به نماینده مربوطه داده باشید میتوانید جهت فراموشی رمز عبور از طریق لینک زیر اقدام به بازیابی رمز عبورنمایید.

روش ورود به سایت - همکاران:

شما همکاران محترم می توانید با استفاده از کد ملی برای نام کاربری و رمز عبوری که توسط مدیریت به شما اختصاص داده شده است وارد سایت شوید. در صورتی که در زمان ثبت نام ایمیل خود را مشخص نموده باشید، میتوانید جهت فراموشی رمز عبور از طریق لینک زیر اقدام به بازیابی رمز خود نمایید.