آموزش حسابداری

برنامه گروه حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

دانشجویان عزیز برای دریافت چارت دروس و برنامه ترمی به لینکهای زیر مراجعه نمایید.

کاردانی پیوسته حسابداری  چارت دروس   برنامه ترمی

کاردانی ناپیوسته حسابداری  چارت دروس   برنامه ترمی

کارشناسی پیوسته حسابداری  چارت دروس   برنامه ترمی

کارشناسی ناپیوسته حسابداری  چارت دروس   برنامه ترمی

        کارشناسی ارشد حسابداری  چارت دروس   برنامه ترمیانتخاب محصول
انتخاب محصول جهت به کار گیری شغل مورد نظر یا سفارش محصول مورد نظر خود

تماس با ما
تماس از طریق ایمیل یا شماره تلفن جهت اطلاع و توضیح کامل در مورد بسته

دانلود محصول
سر آخر داونلود محصول و یا تحویل آن با هزینه بسیار کم در کوتاهترین زمان ممکن